Visual artist Doğu Çankaya opened his first exhibition in İstanbul Cerrahpaşa Medical Faculty, in 1985. Mostly after 2005, he has started to share the outcome of the intense creative process that he has under gone since 1997. He expresses himself through individual and group exhibitions that he participates. So far, his work has been exhibited in İstanbul, Bodrum and San Francisco.

Aside from painting, he makes three dimentional painting-installations, sculptures, mechanic and lighted object installations.

He currently continues to work in his Bodrum and İstanbul studios.

He has also been one of the founding members of halka art project, an independent art initiavative based in Istanbul and Bodrum for which he develops ideas and makes part of an international circle.

e: dogucankayahbo@gmail.com                            

 t: +90 530 601 90 05

Doğu Çankaya ilk sergisini 1985 yılında İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde açtı. Özellikle 2005 yılından bu yana, 1997 sonrasında girdiği yoğun yaratım sürecinin getirdiklerini İstanbul, Bodrum ve San Francisco'da çeşitli kişisel ve karma sergilerde ve sanat fuarlarında paylaşmaya başladı. 

Resmin yanında üç boyutlu resim-yerleştirmeler, heykel, mekanik ve nesne-ışık düzenlemeleri yapmaktadır. Çalışmalarına halen İstanbul ve Bodrum’daki atölyelerinde devam eder.

Doğu Çankaya aynı zamanda, İstanbul ve Bodrum merkezli bağımsız bir sanat inisiyatifi olan halka sanat projesi'nin kurucu sanatçılarından biridir. halka için fikir üretir; halka sanat projesi'yle uluslararası sergi projelerine katılır.